„Az én hópárducom” – Rajzpályázat 2022.

Személyreszabott, kiscsoportos, élményekkel teli fejlesztő falmászó foglalkozást kínálunk 4-10 éves gyerekeknek. Ha szülőként Neked is fontos, hogy gyermeked a nehézségek ellenére a legjobb eredményt hozza ki magából, miközben életreszóló élményeket szerez, akkor a Hópárduc® Fejlesztő Falmászás foglalkozásain a legjobb helyen jársz.

Ugye te is szívesen viselnél egy olyan pólót, melyen a saját rajzod szerepel?

A Hópárduc Alapítvány alkotói pályázatot hirdet 4-10 éves gyerekek számára! 

Segíts alkotásoddal újratervezni a táborokban évről-évre megjelenő hópárducos pólót! Rajzold le a hópárducot, aki a világ legritkább és legmagasabban élő nagymacskaféléje!

A pályázat célja, hogy a gyerekek fantáziájának, kreativitásának és rajztehetségének segítségével a Hópárduc Alapítvány egyen-pólóját olyanná alakíthassuk, amely valóban tükrözi a gyermekek életkorához igazán közel álló világot.

A pályamunkákat A/4-es méretben várjuk, fehér háttérrel! Elkészítésükhöz bármilyen technika (grafit- vagy színes ceruza, zsírkréta, filctoll) használható.

Díjazás:

A nyertes pályamű kerül majd rá az idei táborokban megjelenő pólókra.

A nyertes fődíja ezen felül egy Róka-hegyi sziklamászás a Hópárduc fejlesztő falmászó nyári táborok egyikén.

Minden alkotó csak egy művel nevezhet a pályázatra!

A pályamunkák beérkezési határideje: 2022. május 08. 12:00 óra.

Nevezni a pályaműről készített fotó és az űrlap kitöltésével lehet.

Az űrlapon található nyilatkozat egyidejű elfogadása egyúttal hozzájárulás ahhoz, hogy a Hópárduc Alapítvány kiadványaiban, felületein a későbbiekben térítésmentesen felhasználja a beküldött munkát, illetve nyilatkozat arról, hogy törvényes képviselői hozzájárulással történt a nevezés és a részvétel. A dokumentum továbbá adatkezelést érintő nyilatkozatot is tartalmaz. A nyilatkozat megküldése hiányában a nevezés érvénytelen.

A műveket a rajzpalyazat.hoparduc@gmail.com e-mail címre várjuk beszkennelve vagy befotózva (JPG formátum, minimum 3500 pixel széles).

A tárgyban szerepeljen: Hópárduc rajzpályázat; A tárgyban szerepeljen: Hópárduc rajzpályázat; a fájlnév legyen a pályázó neve és életkora (Pl. RétiBoglárka_5).

A beérkezett rajzokat a Hópárduc Alapítvány csapatából álló zsűri értékeli. A zsűri döntése végleges, az ellen jogorvoslati lehetőséggel nem lehet élni.

A legjobb munkákat kiállítva is láthatják majd az érdeklődők, valamint a díjazottak külön nyereményekben is részesülnek.

A zsűri által kiválasztott rajzokat Alapítványunk Facebook oldalán (Hópárduc Alapítvány | Facebook) is közzétesszük.

A díjazottakat e-mailben értesítjük, illetve nevüket honlapunkon, Facebook oldalunkon is megjelentetjük. Érdeklődni rajzpalyazat.hoparduc@gmail.come-mail címen lehet.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a díjak darabszámát meghatározza.

A nyerteseket e-mail-ben értesítjük. A díjazottak neve és művei az eredményhirdetés után megtekinthetőek lesznek a Hópárduc Alapítvány honlapján (www.hoparduc.hu) és Facebook-oldalán.

Szerzői jogok:

A pályázati kiírás mellékletét képező jognyilatkozat aláírásával és visszaküldésével a pályázó és törvényes képviselője (a továbbiakban: törvényes képviselő) a jelen pontban írt szerződéses feltételeket kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.  

A Hópárduc Alapítvány és a törvényes képviselő között a fentiek alapján a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján felhasználási szerződés jön létre a beküldött pályamű tekintetében. Az így létrejött felhasználási szerződést a jelen pályázati kiírás és a törvényes képviselő jognyilatkozata együtt képezi, melyek egymástól elválaszthatatlanok és ami így írásba foglaltnak tekintendő. A felhasználási szerződés hatályba lép a pályázó pályaműve és a megtett jognyilatkozat Hópárduc Alapítvány részére történő megküldésével. Az így létrejött felhasználási szerződés határozatlan időre szól.

A felhasználási szerződés létrejöttével a törvényes képviselő kifejezett korlátlan, kizárólagos és térítésmentes felhasználási jogot biztosít a pályamű (vagy azonosítható részei) tekintetében a Hópárduc Alapítvány számára.

Ennek keretében a Hópárduc Alapítvány jogosulttá válik a pályaművet (vagy annak azonosítható részét) a nyilvánossághoz közvetíteni, átdolgozni, többszörözni, terjeszteni, illetve harmadik személy részére átruházni, a jelen tartalom szerinti továbbfelhasználás jogának biztosításával. A felhasználási jog biztosítása magában foglalja a pályamű (vagy azonosítható része) címének sajátos felhasználási jogát is. A pályamű (vagy azonosítható részének) többszörözése pedig magában foglalja a pályamű kép- vagy hangfelvételen történő rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is. A törvényes képviselő tehát a felhasználási szerződéssel hozzájárul ahhoz, hogy a pályamű (vagy azonosítható része) – a pályázó nevének feltüntetésével – szakmai kiadványokban, oktatási anyagokban vagy a Hópárduc Alapítvány pólóin, szóróanyagain, eszközein vagy egyéb nyilvános felületein – így különösen, de nem kizárólagosan a közösségi média oldalain vagy kiállításon szerepeljen – vagy más módon felhasználásra kerülhessen.

A jognyilatkozat aláírásával a törvényes képviselő nyilatkozik, hogy a pályamű (vagy azonosítható része) más pályázaton nem vett részt, az szerzői jogi korlátozásoktól mentes, továbbá, hogy azt a gyermek saját maga készítette.

A felhasználási szerződés tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadók. Felmerülő vitákat elsődlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni a felek, egyebekben a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános hatásköri és illetékességi szabályai az irányadók.

A felhasználási szerződés megszűnik azon pályaművek tekintetében, amelyek további felhasználásáról a zsűri a beérkezést követően 2022. április 30. napjáig nem dönt.

Egyéb esetben a felek a felhasználási szerződés 30 napos rendes felmondás jogát kötik ki.

A pályaművek vissza nem kérhetők.

A felhasználási szerződés tekintetében információ az alábbi elérhetőségen kérhető:

rajzpalyazat.hoparduc.@gmail.com

Adatkezelési tájékoztató ezen a linken keresztül érhető el

Rólunk

Fejlesztő falmászó foglalkozások gyerekeknek a rendezett mozgásért és figyelemért

Legutóbbi híreink:

Kövess minket!